Domain-Tárhely.net - Minőségi tárhely és domain szolgáltatás megfizethető áron!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 8 napon belül e-mailben jelezheti az sales@domain-tarhely.net címre küldött levélben. A szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelés elküldése gombra való kattintással kerül megkötésre. Szolgáltató/Üzemeltető: EVOLUTIONET Kft. (7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09-075023)

A szolgáltatás megrendelése és előfizetési díj kiegyenlítése után Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a szolgáltatás elérési- és hozzáférési adatait minden szükséges információval együtt Előfizető részére a megrendeléskor megadott e-mail címére elküldi az előfizetési díj jóváírását követő legfeljebb 1 munkanapon belül.

A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

1. Szolgáltató (EVOLUTIONET Kft., 7342 Mágocs, Széchenyi u. 75., Cg. 02-09-075023) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a www.domain-tarhely.net honlapon feltüntetett szolgáltatás-csomag leírásában szereplő, ott meghatározott tárhely- és kapcsolódó hosting-szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és az ÁSZF-ben (http://domain-tarhely.net/aszf) foglalt feltételek szerint.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges 3. fél által biztosított szolgáltatások.
2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez,kivéve harmadik fél oldali rendszerhez.
2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése(SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;
2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
2.7 Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
2.8 Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, az adatokat azonban harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra (pl. hatósági eljárás).
2.9 Szolgáltató jogosult az Előfizető megrendeléskor vagy későbbi kapcsolat folyamán megadott e-mail elérhetőségére tájékoztatást küldeni az előfizetés állapotáról, tervezett szerver-karbantartásról (üzemkimaradással járó fejlesztésről, frissítésről, hibaelhárításról és ezek teljesítéséről), szolgáltatás technikai paramétereinek vagy elérésének változásairól, új szolgáltatás bevezetéséről. Szolgáltató jogosult továbbá az e-mail útján történő kapcsolatfelvételre az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás tervezett fejlesztése vagy új szolgáltatás bevezetése előtt igényfelmérés céljából.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen/rendeltetésszerűen használni. A helytelen használatból, jelszavak nem megfelelő kezeléséből, tárhelyre elhelyezett szoftver biztonsági hibájából, továbbá indokolatlanul vagy aránytalanul magas erőforrás-használatból eredő károk megelőzése/elhárítása érdekében Szolgáltató jogosult a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Előfizető a helytelen használattal okozott károkért felelősséggel tartozik.
3.4 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
3.5 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
3.6 Az Előfizető elfogadja, hogy
3.6.1 Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat.
3.6.2 Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.
3.6.3 Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
3.6.4 Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
3.6.5 Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
– Videómegosztó (“youtube-féle”) weboldalt
– Ingyenes játékmegosztó oldalakat
– Topsites, aukciós oldalak
– IRC Szkriptek/Bots
– Proxy Szkriptek/Anonymizers
– Kalóz Szoftverek/Warez
– Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
– AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
– IP Scanners
– Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
– Online-channel alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
– Spam szkriptek, mail bombers
– Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
– Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
– File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
– Kereskedelmi jellegű audio streaming
– Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
– High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
– Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
– Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
– Prime Banks Programok
– Lottó oldalak
– MUDs/RPGs/PPBGs
– Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
– Hackereknek ill. crackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
– Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalakat
– Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
– Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
– Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow-fraud.com)
– Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)

3.7 Előfizető a tárhelyen folytatott tevékenységével nem vehet részt sem közvetett, sem közvetlen módon illegális (szerzői és szomszédos jogokat bármilyen mértékben sértő) tartalmak megosztásában, ilyen vagy ilyen jellegű tartalmak közvetítésében.

3.8 Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

3.9 Nem Viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

4. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS, HIBABEJELENTÉS:

4.1 Rendelkezésre állás: Szolgáltató a www.domain-tarhely.net címen meghirdetett tárhely- és domain-szolgáltatásainak elérésére 99.9% rendelkezésre állási arányt vállal éves szinten. Szolgáltató a maximális üzemidő elérésére törekszik, ezért minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni. Szolgáltató nem vonható felelősségre rajta kívül álló, a szolgáltatás zavartalan nyújtását megakadályozó hibákért, vis major okokért. Az előre bejelentett (pl. email körlevél útján) és Megrendelővel előzetesen egyeztetett karbantartási/frissítési munkák miatti üzemkiesésre nem vonatkozik a vállalt rendelkezésre állási arány, ugyanakkor az ilyen jellegű beavatkozásokat Szolgáltató igyekszik elkerülni, a kiszolgáló hátteret (mind hardveres, mind szoftveres oldalról) ennek megfelelően építi ki.

4.2 Hibabejelentés: Szolgáltató a szerverein üzemeltetett szolgáltatásait érintő hibák bejelentését a support@domain-tarhely.net címen 0-24 órában fogadja, azokra munkaidőben legfeljebb 1-2 órán belül, munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon 8-12 órán belül érdemben reagál az illetékes munkatárs(ak) terheltségének és a feladat prioritásának függvényében. Amennyiben a szolgáltatást érintő hiba valós, úgy annak kivizsgálását Szolgáltató a bejelentést követően azonnal megkezdi, javítását a probléma prioritásától függően elvégzi. A technikai felügyeletet munkaidőn kívül Szolgáltató a szerverein üzemeltetett szolgáltatások üzemidejének maximalizálása céljából tartja fent. A szolgáltatások folyamatos üzemét nem érintő vagy nem a Szolgáltató hatás- vagy feladatkörébe tartozó kérések, kérdések és bejelentések feldolgozása normál munkaidőben (H-P, 9-17 óráig) az általános ügyfélszolgálat keretei közt történik, munkaidőn kívül alacsony prioritású feladatok közé sorolandó.

4.3 Rendelkezésre-állási garancia: Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több, mint 0,1 % -nál többet nem volt elérhető, Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számít fel szolgáltatási díjat, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után +1 hónapot szolgáltat díjmentesen. Harmadik fél által használt monitorozó szoftver riportjai az érvényesítéshez nem használhatóak, a szerverek ilyen programokkal való külső kompatibilitásának hiánya miatt. Előfizetőnek a rendelkezésre állásra vonatkozó garancia érvényesítéséhez az info@domain-tarhely.net e-mail címre küldött levélben kell jeleznie panaszát, melyet elbírálva Szolgáltató a vállalt jóváírást teljesíti, amennyiben a panasz jogos.

5. VISZONTELADÓK

5.1 A Viszonteladók Teljes felelősséget vállalnak ügyfeleikért. A Szolgáltató a Viszonteladó ügyfeleinek nem biztosít közvetlen ügyfélszolgálati támogatást. Amennyiben a Viszonteladó ügyfele a Szolgáltatóval kapcsolatba lép, a Szolgáltató fenntartja a jogot az Előfizető saját magához áthelyezésére vagy zárolására, amíg a helyzet nem tisztázódik. Minden kérésnek a Viszonteladón keresztül kell beérkeznie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladó hozzáférésének felfüggesztésére, amennyiben a Viszonteladó ügyfelei az ÁSZF vagy törvénybe ütköző tevékenységet folytat. A Viszonteladó felel az általa kezelt információk felhasználásából eredő esetleges anyagi és nem anyagi károkért.

5.2 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató számára a Viszonteladó által (faxon, emailben vagy postai úton megrendelt – minden szükséges melléklettel ellátott, szabályzat(ok)ba nem ütköző – tárhely szolgáltatásokat biztosítja. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket legkésőbb 2 munkanapon belül elfogadja vagy elutasítja.

5.3 Szolgáltató jogosult a Viszonteladón keresztül beadott kérelmezőit -nem nyilvánosan és nem a kérelmező tudtával- referenciaként feltüntetni.

5.4 .Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Viszonteladó által közvetített tárhely delegálások kapcsán a Viszonteladó ügyfeleit nem keresi meg sem írásos, sem egyéb formában. Kivételt képez az eset, amennyiben a Viszonteladó a számlába állított összeget nem fizeti meg a Szolgáltató számára illetve az ÁSZF ide vonatkozó pontjainak megszegése eseténi.

5.5 Viszonteladó köteles a tárhely delegálással kapcsolatos szerződést illetve igénylőlapokat a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizni, annak biztonságos tárolásáról gondoskodni.

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, ÁRVÁLTOZÁS

6.1 A szolgáltatás a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF-ben foglaltak megsértése illetve megszegése esetén lehetséges. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésére.

6.2 Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban a változást megelőzően 30 nappal köteles tájékoztatni az Előfizetőt a www.domain-tarhely.net honlapon elérhető közleményben és e-mail útján. Előre kifizetett szolgáltatások díja utólag nem módosítható.

7. ÁSZF VÁLTOZÁSAI

A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni, a változást megelőzően 14 munkanappal.

8. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

8.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
8.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
8.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél (e-mail) útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
8.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést (ÁSZF-ben foglaltakat) megszegi.
8.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesíti Előfizetőt a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
8.6 Szolgáltató automatikus felmondásnak tekinti, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybe vett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Előfizető átregisztrálja és erről az átregisztrációt megelőzően nem értesíti Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól.
8.7 Szolgáltató jogosult felmondani a Szerződést az Előfizető által kifizetett szolgáltatás lejáratának napjával, amennyiben arról a lejárat napját megelőzően legalább 15 munkanappal Előfizetőt értesíti.

9. DOMAIN NÉV REGISZTRÁCIÓ

9.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet, mely közvetített szolgáltatás. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott TLD (domain végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), általános nemzetközi domainek esetén ICANN (www.icann.org)
9.2 Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott TLD-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
9.3 Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain név mielőbbi bejegyzésért, de elhúzódó ügyintézés esetén nem vonható felelősségre. A domain név regisztráció átlagos átfutási ideje .hu domain esetén 2-3 munkanap (gyakorlatban 24-48 óra, a nyilvántartó jóváhagyását is beleszámolva), nemzetközi domain címek esetében 1 munkanap (gyakorlatban 4-8 óra).
9.4 Előfizető felszólíthatja a Szolgáltatót a domain bejegyzésére, ha a regisztráció indítása nem történt meg és a fizetési és dokumentum beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.
9.5 Szolgáltató a domain név ügyintézéshez kapcsolódó adminisztrációs hibákért (téves domain regisztráció, téves előfizetői adatok rögzítése a domain nyilvántartó rendszerében, domain név regisztráció vagy hosszabbítás elmulasztása) legfeljebb a domain név regisztráció díjának mértékéig vállal felelősséget.
9.6 Domain név hosszabbítás normál díjszabással kizárólag a díjbekérőben megadott határidőn belül lehetséges. A díjfizetés elmaradása, vagy határidőn túli díjfizetés esetén Szolgáltató nem vonható felelősségre a domain név lejáratából, inaktív állapotba kerüléséből, törléséből, vagy a domain név elvesztéséből Előfizetőt ért károkért.

10. EGYÉB FELTÉTELEK

10.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
10.2 Felek jogvitájuk esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

11. VIS MAJOR

11.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
11.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
11.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

12. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

12.1. A szerződés a megrendeléssel automatikusan életbe lép és határozatlan időre szól. A szerződés megszűnésére a szerződésben foglalt feltételek teljesülésének hiányakor vagy szerződésszegés esetén kerülhet sor.

13. ADATVÉDELEM

13.1 A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
az 1992. évi LXIII. törvény – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.), 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), az “Online Privacy Alliance” ajánlásait

13.2 Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78363/2014

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1 Szolgáltató és felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.
14.2. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.
14.3. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Budapesti Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
14.4.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.